Framtiden är här!

Taggar: , ,

Kategorier:

geos Core4Grid projekt har nu pågått i drygt 6 månader och involverat 24 familjer som har utrustats med smart grön teknologi för att möjliggöra en omställning till ett mer hållbart, smartare och billigare hushåll.

Core4Grid projektet, det första automatiserade smarta energi-hem-projektet, syftar till att låta testfamiljerna spara pengar, minska sitt koldioxidutsläpp samt nyttja mindre energi.

Projektet som leds av geo drivs tillsammans med ledande energibolag, byggentreprenörer samt andra aktörer inom grön teknologi. Projektet har genomförts som ett anpassningsprojekt (retrofit), där geos core-systemprogramvara har installerats i hem som redan är utrustade med solpaneler, elbilsladdare och smarta elmätare. Man har även kompletterat med batterilagring för att få en komplett uppsättning av komponenter för modern energiteknologi.

Core är geos hjärna, en mikrodator och systemkomponent som integrerar alla olika typ av teknologier i det smarta hemmet för att få en fungerande helhetslösning. Målet är att automatisera, optimera och effektivisera nyttjandet för maximal positiv miljöpåverkan och till lägsta möjliga kostnad för konsumenter.

Under det första tre månaderna har man kunnat påvisa en signifikant minskning i energiförbrukning och en besparingspotential på drygt 50% samt minskat koldioxidutsläpp på ca 20% i genomsnitt per hushåll.

Beroende på teknologi i respektive hushåll, optimerar Core-systemet energinyttjandet genom att automatiskt ta ett antal komplexa beslut såsom ”att nu är det optimalt att ladda bilen från nätet, pga låga spotpriser” eller ”ladda batterilagret från de egna solcellerna i avvaktan på bättre spotpriser eller för egen förbrukning vid ett senare tillfälle”.

Systemet svarar även upp mot efterfrågeflexibilitet, genom att frigöra energi från elnätet vid behov. Via styrning från energibolaget, svarar Core-systemet på marknadssignaler och kan automatiskt och utifrån fastställa avtalsvillkor minska hushållets egenförbrukning.

Att utveckla konceptet Demand Side Response (eller användarflexibiliet) ger inte bara fördelar stora fördelar för energibolagen utan även för slutanvändare och har stora fördelar för miljön. Tekniken gör det möjligt för energibolagen att driva sina nätverk smartare, till en lägre kostnad för kunderna och samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Patrick Caiger-Smith, VD på geo säger ”Vi är otroligt stolta att Core4Grid demonstrerar hur smart teknologi kan reducera hushållens energikostnad och minska deras koldioxidutsläpp utan att kunden faktiskt behöva ta aktiv del i processen. Det innebär att konsumenter kan gynnas av lösningen oavsett om de vill sänka sin energikostnad eller ser ett intresse i att agera mer miljövänligt”.

Projekt som Core4Grid visar hur innovation kan leda till framväxten av hållbara lösningar och accelererar möjligheten till omställningen mot ett hållbart samhälle.

Projektet är finansierat med stöd från Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Projektet kommer att fortsätta till och med februari 2021.