geo betonar sin strategiska avsikt genom att stärka styrelsen och ledningen

Taggar:

Kategorier:

geo (Green Energy Options), leverantör av smarta energilösningar från Cambridge, har betonat sin strategiska avsikt med två nya utnämningar som speglar vår önskan att växa både nationellt och genom internationell expansion.

Patrick Caiger-Smith, medgrundare och nuvarande VD, kommer att bli verkställande styrelseordförande och behålla en aktiv roll i verksamheten samtidigt som han ägnar mer tid åt investerarrelationer och hjälper till att bygga de nya partnerskap som krävs för att leverera geos tillväxtstrategi; medan Steve Cunningham, tidigare SVP EMEA och VD för Storbritannien och Irland på Landis + Gyr, tillträder rollen som VD på geo.

geos strategi är att möjliggöra en hållbar framtid där varje hushåll kan hantera och minimera sitt koldioxidavtryck utan att ens behöva tänka på det.

Att leda utvecklingen av den smarta energimarknaden och förbättra våra lösningar avseende dess  färdigheter och funktionalitet för en miljövänlig energihantering i världsklass. Detta, samt sprida vår lösning till nya geografier, ställer stora nya krav på geo, och utnämningen av Steve Cunningham till VD speglar detta. Hans breda erfarenhet av storskaligt arbete med verktyg och inom B2B2C-området, omfattande global framgång för partnerskapsutveckling och hans bakgrund inom komplex IT-systemdistribution och hantering gör honom till en idealisk VD för  geos kommande utmaningar.

”De senaste 12 månaderna har förändringstakten på den globala energimarknaden accelererat snabbare än i något tidigare skede i geos historia. För att bibehålla och bygga vidare på vår ledande ställning när det gäller att betjäna våra befintliga och framtida kunder är det rätt tid att stärka geos styrelse för att ge en ny uppsättning kompletterande färdigheter till verksamheten. Jag är glad att välkomna Steve till geo, säger Patrick Caiger-Smith.

Till stöd för sin vision har geo nyligen meddelat ett strategiskt partnerskap med Schneider Electric, som fokuserar på att skapa en stegvis förändring av hur husägare kan minska sin energianvändning; och företaget planerar ett antal ytterligare partnerskap, som var och en utgör en viktig del av geo’s strategi. Att utveckla och dra nytta av dessa partnerskap, samtidigt som det utökar  förmågan att stödja kunder i flera branschsegment över hela världen, innebär att geos nuvarande erfarenhet och kapacitet utökas.

Steve Cunningham säjer, ”geo har en unik position på den globala energimarknaden tack vare dess förmåga att effektivt få tillgång till och analysera mycket exakta koldioxidavtryck, konsumtions- och kostnadsdata i realtid och att använda dessa data för att ge användbar insikt som är kritisk hantera effekterna av klimatförändringar. Jag har känt geo i ett antal år och möjligheten att leda företaget i kommande period, som kommer spelar en avgörande roll i världens strävan mot ”net zero” utsläpp, är mycket stimulerande. Jag ser fram emot att arbeta med styrelsen, vår ledningsgrupp och alla på geo, tillsammans med våra kunder och partners för att uppnå detta.