geo har EcoVadis guld-status!

Taggar:

Kategorier:

För att uppnå denna rating krävs en transparant genomlysning av bolagets egna processer samt dess underleverantörers processer för att säkerställa hållbara, etiska, socialt ansvarsfulla och miljövänliga metoder.

I rapporten framhölls 3 enastående områden där geo låg bland topp 10 % av undersökta organisationer. Dessa var:

  1. topp 5% i kategorin ”Sammantaget alla kategorier”
  2. topp 6% i kategorin ”Tillverkning av mät-, test- och kontrollutrustning” avseende justa arbetsförhållanden
  3. topp 6% i kategorin ”Tillverkning av mät-, test- och kontrollutrustning” avseende god affärsetik.

EcoVadis är en global CSR organ som används av mer än 180 ledande multinationella organisationer för att minimera risker och driva innovation hos sina leverantörer.

EcoVadis har undertecknat FN:s globala avtal, som är ett FN-initiativ för att uppmuntra företag att anta en hållbar och socialt ansvarsfull policy, och löpande följa upp om deras genomförande. EcoVadis ratingsystem används inom en rad olika branscher och av globala företag som Coca Cola, Nokia och Renault.

Metoden är kärnan i deras CSR-analyssystem som omfattar 21 kriterier över fyra olika teman för företag som är verksamma med globala leveranskedjor, dessa är;

  1. Miljö
  2. Arbetspraxis
  3. Rättvisa affärsmetoder
  4. Hållbar upphandling