geo lanserar ”starterkit” för nordiska fritidshus

Kategorier:

Unikt erbjudande att bli ägare av ett innovative system for energi hantering för hushåll till reducerat pris. Exklusivt erbjudande för anställda i energisektorn.

Vi har i tidigare nyhetsbrev, beskrivit nyttan med ett HEM system (Home Energy managementsystem), Att minska sin löpande förbrukning med mer än 30% talar sitt eget språk och detta är för slutkonsumenten men framförallt för miljön. I denna artikel vill vi lyfta upp nyttan för en annan grupp energikonsumenter, fritidshusägare.

Vi nordbor älskar våra fritidshus. Det finns nära 2 miljoner registrerade fritidshus i Norden, och det faktiska antalet är troligen betydligt högre om man räknar in permanenthus som nyttjas för fritidsboende. Våra sommarstugor eller fjällstugor är ofta vårt andningshål i en stressad vardag och vi väljer ofta att åka dit över ledigheter och pendla över veckoslut. I praktiken innebär detta dubbla boenden och som följd av det dubbla uppvärmningskostnader. Det innebär även ett ansvar, att säkerställa att huset mår bra, att undvika vattenskador och skadeangrepp, även när man inte är på plats.

Uppvärmning är inte okomplicerat. Våra fritidshus har ofta ”enklare” värmesystem såsom direktverkande el eller en kombination av olika värmekällor. Dessutom har vi människor ofta en väldigt snäv komfortzon när det gäller temperatur. Vi har alla erfarenhet av att försöka skruva på elementen för att justera och få till rätt temperatur. Detta är en komplex uppgift, med många parametrar såsom utetemperatur, vindförhållanden, direkt solsken, husets egna termik samt faktiskt nyttjande av bostaden.

geo’s värme ger slutkonsumenten möjlighet till automatisering av denna hantering. Systemet kan kontrolleras och styras från distans via din smartphone. Man har alltid kontroll och kan säkerställa att huset mår bra utifrån faktiska värmeförhållanden. På väg till fritidshuset så aktiveras värmen med en knapptryckning. Systemet har lärt sig husets termik, och baserat på väderprognosen, så förvärms huset för att hålla perfekt temperatur när du öppnar ytterdörren.

geo’s starterkit inkluderar en geo hub, systemets hjärna som ansluts till en wifi router. Det inkluderar också tre stycken temperatursensorer och tre stycken elektriska brytare som gör att du kan styra ditt hem utifrån ditt nyttjande uppdelat i tre zoner, t ex vardagsrum och två sovrum. Systemet kan kompletteras med ytterligare smart geo funktioner såsom styrning av varmvattenberedare, styrning av elektriska värmegolv samt styrning av elbilsladdning, motorvärmare eller annan elektrisk utrustning.

Per Högelin, ansvarig för geos verksamhet i Norden säger ”Många tror att hemautomation är något för den redan teknikfrälste, inget kan vara mer fel. Detta är för den kostnadsmedvetna och bekväma användaren och ger automatisk kontroll, överblick samt komfort genom att man utnyttjar smart teknik på ett enkelt och extremt kostnadseffektivt sätt. Systemet installeras och kopplas upp på ett enkelt sätt. Har du inte rätt elektriska förkunskaper kan du anlita en lokal elektriker.”

geo’s starterkit kan självklart även användas för att styra ditt permanenta boende. På detta sätt dubblerar du ditt energisparande, ökar ytterligare din boendekomfort och den stora vinnaren är miljön.