geo’s produkt erbjudande

Kategorier:

geo’s produkterbjudande bygger på att skapa en hållbar framtid för hushållen genom att ge dem möjlighet att hantera sin energiförbrukning på bästa sätt. Syftet är att minimera miljöpåverkan och samtidigt spara pengar. Detta ska vara möjligt med automatik, utan att man behöver tänka på det.

För att möjliggöra detta krävs en produktportfölj som hjälper slutkunden att stegvis utveckla sitt engagemang mot att bli en sann miljöhjälte.

Pedagogiska steg i denna process är som bilden visar ovan; mer utvecklat och översatt till svenska:

  • Synliggöra energiförbrukning för att möjliggöra besparingar baserat på ett förändrat beteende. Här krävs relevant och granulär realtidsdata.
  • Baserat på denna insikt ges möjlighet att kontrollera den egna hemmamiljön för bättre komfort och till en lägre kostnad. För att uppnå detta krävs ett enkelt och tydligt användargränssnitt.
  • Med insikt och möjlighet att kontrollera ger ny teknik som AI och machine learning möjlighet till automatisering samt vidare optimering och anpassning till förändrade förhållanden.

Läs mer på vår webbsida om våra produkterbjudande. För bra för att vara sant? Hör vad våra kunder har att säga om oss