Intervju med vår nya nordenchef, Per Högelin

Taggar:

Kategorier:

  • Du har jobbar tidigare bl a som nordenchef för analytisk programvara samt senast med utrullning av smarta mätare i Sverige, varför geo?
  • Till att börja med är geo ett imponerande företag som erbjuder fantastiska, men också helt nödvändiga lösningar, om vi ska möjliggöra en omställning till ett hållbart samhälle och övergång till förnybar energi.

 

  • Det låter som du drivs av ett starkt miljöengagemang?
  • I så fall väldigt pragmatisk idealism. Det finns ingen planet B, så vi alla måste arbeta för en hållbar omställning men utifrån var och ens speciella förutsättningar. Jag tror att ett av få trumfkort här är teknikutvecklingen som kan hjälpa oss att automatisk ”göra rätt”.

 

  • Hur ser du att geo kan hjälpa till i denna process?
  • Jag tror att det ”smarta hemmet” är helt nödvändig komponent för denna omställning. Våra politiker tog nyligen beslut att vi ska byta ut alla våra elmätare. Ett av huvudskälet till detta var att få en mer engagerad slutkund som, baserat på information om slutkundens förbrukning, för att med denna vetskap kunna ta kloka beslut. Men vad händer nu? Ytterst få konsumenter är ens medvetna om denna möjlighet. Varken politikerna eller regulatorn har hittills tagit detta vidare. Detta glapp kommer inte överbryggas med automatik utan det krävs aktörer som geo för att uppnå önskat effektmål.

 

  • Vad ser du som en viktigast för att lyckas i detta omställningsarbete
  • Jag tror vi måste vara realistiska. En omställning kommer inte av sig själv men den får heller inte”tulla” för mycket på vår befintliga levnadsstandard. Jag tror också det är viktigt med ett helhetstänk som säkerställer att vi inte blir alltför ensidiga i vår iver att ”göra rätt” och som riskerar att leda till en ”välvillig” sub-optimering. Vi måste även hitta balans och enkelhet i lösningen som möjliggör att den kan växa och utvecklas över tiden, tillsammans med våra kunder och med nya tekniska innovationer.