geo i samarbete med norska energibolaget Istad Kraft

Taggar:

Kategorier:

Istad Krafts kunder erbjuds en heltäckande lösning för att  få full kontroll på sin värme och varmvattenförbrukning. Erbjudandet inkluderar även professionell installation av lösningen. Arbetet genomförs i samarbet med geo.

De två företagen har slutfört en längre tids utveckling, design och testning av lösningen, och partnerskapet tillkännagavs under EUW i Paris  i november förra året (2019).

Utrullningen till Istad krafts kunder påbörjades i december 2019 och är första gången som norska hushåll ges möjlighet till styrning och kontroll av värme- och varmvattenförbrukning, vilket är en viktig del i det smarta hemmet. Detta innebär att kunden via en app i sin mobiltelefon enkelt kan kontrollera och styra sitt energiuttag och därmed minska sina energikostnader. Lösningen är unik eftersom den ger möjlighet att kontrollera alla olika typer av värmekällor i en lösning.

Utrullningen har föregåtts av omfattande försök för att säkerställa att Cosy uppfyller kraven att hantera extrema temperaturförändringar, långa och kalla vintrar och de varierande behov som är typiskt för en aktiv familj. Lösningen är nu godkänd och lanserad för Istad Kraft kunder  i Møre och Romsdal regionen.

geo och Istad Kraft har samarbetat för att funktionstesta lösningen i hemmamiljö  och i fritidshus med olika värmekällor som elektriska element, golvvärme,  värmepumpar och varmvattensystem. Kunderna har inte bara möjlighet att minska sitt energiuttag utan också styra sin förbrukning med stöd av prisinformation från Nord pool.

“Detta är första gången som hushåll i Norge har kunnat få tillgång till ett zonindelat kontrollsystem för värme och varmvatten som tillåter dem att styra sitt energiuttag från sina mobiler på ett sådant sätt att de kan minska konsumtionen och spara pengar genom koppling till  Nordpools timpriser. Detta utan att behöva kompromissa med sin komfort,” säger Rune Humlung , VD på Istad Kraft. “Att få en lösning som geo’s Cosy till den norska marknaden gör det möjligt för konsumenterna att uppnå sina ekonomiska- och miljömål samt kunna dra fördel av ”Internet of energy” för det smarta hemmet.”

Patrick Caiger-Smith, VD på geo, säger: “Vi har haft ett mycket nära samarbete med Istad Kraft för att möta de miljökrav och mycket specifika designkraven i norska hem. Cosy Nordics har rena designlinjer och kan installeras snabbt med en anpassning i befintliga bostäder eller enkelt installeras i nybyggda fastigheter. Lösningen kan ta emot information från en smart elmätare, och till skillnad från andra smarta hemsystem, kommer Cosy fortsätta att fungera även om hemmets Internet-anslutning går ner.

“Intelligensen i vår Internet of Energy-lösning bygger på våra unika algoritmer som utvecklats av våra egna Cambridge Data Scientists. Denna intelligens säkerställer att våra system fortsätter att lära sig, växa och tillföra värde till våra lösningar eftersom de löpande optimerar och balanserar värme-, komfort- och kostnadsfördelarna i hemmet genom den sofistikerade kopplingen mellan Nordpools tariffpriser per timme.”