Om

Vi är ledande inom smart energivisning, styrning och automatisering och använder ledande teknik inom data science, AI, cloud, firmware, UX, UI och insikt om slutkundbeteende för att skapa heltäckande system för hemmets energihantering.

Som mottagare av Queen’s Award for Innovation har vi hittills placerat ut +6 miljoner enheter och antalet ökar hela tiden, både i Storbritannien och internationellt.

Vår Vision

Vårt fokus ligger på att skapa en hållbar framtid där varje hushåll kan hantera sin totala energiförbrukning och stödja deras strävan mot koldioxidneutralitet, utan att behöva tänka på det

Synlighet och kontroll

Vi ger hushållen synlighet och kontroll över sin energiförbrukning genom ett intuitivt användargränssnitt samt via automatisering och intelligent användning av data

Uppkopplade enheter

Vi kopplar samman alla nyttigheter som hushållet nyttjar, vilket möjliggör fullständig kontroll; automatisering, smarta beslut som optimerar nyttan för hushållen

Vårt team

Teamet fokuserar på att skapa förutsättningar för en hållbar framtid genom att lägga kontrollen i händerna på konsumenterna, samtidigt som de balanserar energileverantörernas och elnätets behov