Regionansvarig med placering i Stockholm från början Juli

Taggar:

Kategorier:

geo (Green Energy Options), ett brittiskt energi-tech bolag, med starkt engagemang i Norden, vilket förstärks ytterligare med rekrytering av ny regionchef med placering i Stockholm från juli 2020.

geo har varit verksam i Storbritannien i 12 år och varit en cental aktör i utrullningen av smarta mätare, med fokus på  visualisering av energiförbrukningen i hemmet.

Bolaget har genomfört ett antal projekt i  Norden under de senaste fem åren och lanserade nyligen Cosy Nordics-lösningen i Norge, som tillhandahåller smarta lösningar för att hantera olika värmekällor utfrån de specifika krav som gäller för den nordiska marknaden.

geo’s expansion i Norden speglar en övertygelse att den nordiska marknaden kommer vara drivande för utvecklingen av  det smarta hemmet. Överblick, engagemang och kontroll bedöms vara avgörande funktioner för att realisera visionen om det smarta hemmet i ett hållbart och fossilfritt samhälle. geo ser även tydliga synergieffekterna i produktutvecklingen och samsyn mellan den brittiska och de nordiska marknaderna.  Lärdomar från den nordiska marknaden har redan återmatats till geos Cambridge-baserade produktutvecklingsteam i takt med att allt fler lösningar har tagits i drift.

Lanseringen av Cosy Nordics, en banbrytande sytemlösning för övervakning och kontroll av värme- och varmvatten förbrukning med stöd för zonindelning av hemmet, skedde efter 3 års samutveckling med våra nordiska partners. Fokus har varit  att utveckla lösningan för de specifika behov som har indentifierats för den nordiska marknaden.

Undersökningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark har visat på behov och efterfrågan på funktionalitet som geo har kunnat adressarat. Försäljningsarbetet kommer ske tillsammans med att antal strategiska partners med stark position på den nordiska marknaden.