Monitorering energiförbrukning

Ge synlighet och kontroll över sin energiförbrukning

Trio P1 hemmadisplay ger synlighet av energiförbrukning i hemmet och ansluts till den smarta mätaren via P1-porten

Skärmen visar realtidsdata avseende elförbrukning och eventuell förbrukning av andra nyttigheter samt information om egen mikroproduktion.

Nyheter